We stellen onze uitgebreide expertise en ervaring in bedrijfsoptimalisaties en veranderingstrajecten aan jou ter beschikking.

Onze aanpak bestaat uit 4 stappen

01

Analyse van je unieke situatie

Succesvolle verandering begint met goed naar elkaar luisteren en het samenbrengen van diverse perspectieven. Op deze manier identificeren we uitdagingen en mogelijke oplossingen. Door dit ontdekkingsproces samen te doorlopen, ontstaat een breed gedragen beeld van de nodige veranderingen.
02

Oplossing en aangepaste aanpak

We richten ons specifiek op het definiëren van de juiste, elkaar versterkende projecten. Het is belangrijk dat deze projecten door alle betrokkenen begrepen en geloofd worden. Het gevolg is een stevig ingebed draagvlak binnen de organisatie en duidelijkheid waar de prioriteiten liggen.
03

Aan de slag

We begeleiden actief de onderneming tijdens de transitie en zorgen voor het gestructureerd implementeren van zowel kleine als grote veranderingen. Door kleine successen te boeken en samen te leren, creëren we momentum en brengen we de hele onderneming stap voor stap in veranderingsmodus. De groeiende intrinsieke motivatie om de verandering zelfstandig voort te zetten, vormt het mooiste bewijs van succesvolle borging.
04

Duurzame relaties

Na afloop van elke opdracht blijven we de onderneming opvolgen en treden op als ad hoc klankbord en sparringpartner. Door de nauwe samenwerking in voorgaande opdrachten zijn we als partners in staat zeer snel te schakelen wanneer zich nieuwe uitdagingen voordoen.

Met onze 360° verbeterscan brengen we groeikansen in kaart.

In samenwerking met jouw onderneming verkennen we de opportuniteiten voor verandering en leggen we de fundamenten om de groei van jouw bedrijf te bevorderen.

Onze klanten

Klanten aan het woord

Buiten de lijntjes kleuren.

"De vaak onverwachte maar erg relevante inhoudelijke gesprekken en debatten tussen de leden van de Focusgroep hebben ertoe bijgedragen dat alle leden echt betrokken bleven. Dit dubbelspoor van project-resultaat-gerichtheid gecombineerd met de vrijheid om af en toe buiten de lijntjes te kleuren bleek verfrissend en stimulerend voor de groep."


Georges Van Keerberghen
Ondervoorzitter Boerenbond (2022)

Bruikbare KPI's.

"Ameleo heeft ons geholpen om regelmatig stil te staan bij onze interne werking. Ze hebben concrete handvaten gegeven om de dagelijkse operaties pragmatisch te managen en op te volgen via bruikbare KPI's."Michel Vanderstraeten
Gedelegeerd Bestuurder VDS Group

Een zeer waardevolle vaststelling.

“De resultaten van de 360° verbeterscan geven een solide basis om vervolgtrajecten te gaan aanpakken. Ook de grote mate van eensgezindheid over de resultaten van de scan is voor ons een zeer waardevolle vaststelling."


Steven Van Olmen
Bestuurder Concrete House (ETIB)

De kmo-portefeuille is een Vlaamse subsidiemaatregel, die jou als ondernemer een significante financiële steun geeft wanneer je samenwerkt met Ameleo.

KMO-portefeuille dienstverlener

Dit betekent dat je onderneming een belangrijke boost krijgt om de verbetering ook daadwerkelijk door te zetten! Concreet gaat het om opleiding en adviesdiensten, die bijdragen tot verbetering van de kwaliteit van een onderneming. Aangezien beiden vaak hand in hand gaan om verbetering duurzaam te maken, is Ameleo ook voor beide takken geaccrediteerd.

De Ondernemingsselfie is een snelle manier om kritische vragen te stellen.

Door gericht te sparren over diverse ondernemingsaspecten kun je snel een duidelijk beeld krijgen over mogelijke verbeterpunten.

Vragen?
Onze transitiecoaches staan voor je klaar.

Volg ons op LinkedIn
Diestsevest 32 bus 1a

3000 Leuven