Klantencase

AktiefInvest: Groeien naar de Toekomst!

AktiefInvest, het vastgoed- en facilitair bedrijf binnen de MRBB-groep en beheert een uitgebreid portfolio aan bedrijfs- en kantoor- en residentiële gebouwen. We vroegen Filip Durie – CEO van AktiefInvest – wat context en toelichting te geven over de aanleiding en het resultaat van de recentelijk afgeronde 360° verbeterscan.

Uitdagingen

“We staat voor flinke uitdagingen!” zegt Filip. “Enerzijds is er een sterke vraag naar projecten en ondersteuning vanuit de groep. Anderzijds moeten we structurele oplossingen vinden voor de komende veranderingen in het team. Daarom evalueren we proactief onze huidige beheerstructuur en teamrollen. Het doel? Een nieuwe, aangepaste structuur creëren die toekomstgericht de nodige stabiliteit garandeert zodat we de verdere groei van AktiefInvest kunnen ondersteunen. We hebben hiervoor Ameleo gevraagd om met ons mee te denken en een voorstel te formuleren voor een professionelere en efficiëntere interne werking en organisatiegroei. Met deze vraag voor ondersteuning willen we een structurele basis leggen voor een verdere groei van de organisatie.”

360° verbeterscan: aanpak

Om te beantwoorden aan deze vraag zet Ameleo eerst een 360° verbeterscan in om zo snel een beeld te krijgen van de AktiefInvest organisatie. De 360° verbeterscan is een krachtig instrument dat Ameleo in staat stelt om razendsnel, efficiënt en laagdrempelig de werkpunten en verbeterkansen binnen een organisatie, afdeling of team te ontdekken en te doorgronden.

Belangrijk in deze, in house ontwikkelde aanpak zijn:

  1. Luisteren vanaf het begin: We geven iedereen een stem vanaf het begin. Jouw medewerkers nemen actief deel en krijgen eigenaarschap over de uitkomsten. We bouwen wederzijds begrip voor de huidige situatie en creëren draagvlak voor verandering.
  2. Online bevraging: In de eerste fase betrekken we een brede groep medewerkers. Ze vullen een online enquête in, waarin ze vertellen wat er speelt, wat goed gaat en waar ze tegenaan lopen. We zijn verheugd dat iedereen deze enquête volledig heeft ingevuld binnen de gestelde deadline. Hun input is essentieel voor het denkproces en vormt de basis voor onze aanpak.
  3. Diepgaande gesprekken: Vervolgens interviewen we een selecte groep medewerkers. Ze delen hun visie op de organisatie, benoemen werkpunten en identificeren kansen voor verbetering. Deze gesprekken verrijken de resultaten van de online bevraging en geven ons concrete handvatten.
  4. Op de werkvloer: Tot slot lopen onze experts een hele dag mee in jouw bedrijf. Ze observeren, spreken met medewerkers en begrijpen de cruciale schakels in het waardecreatieproces. Zo krijgen we een compleet beeld en kunnen we gericht aan de slag.

Met de 360° scan creëren we een stevig fundament om de organisatie op de weg te zetten naar een stralende toekomst!

De resultaten

“We kozen er bewust voor om de doorlooptijd van deze opdracht kort te houden én snelheid te maken zodat we als organisatie snel inzicht zouden verwerven in de resultaten”, zegt Filip. “Deze opzet maakte mogelijk dat er na een korte doorlooptijd een terugkoppeling van de 360° verbeterscan ingepland kon worden. Naast het teruggeven van de sterke punten van ons bedrijf was er uiteraard ook aandacht voor de uitdagingen van en aanbevelingen voor ons bedrijf. Opvallend hierbij was het draagvlak dat er in het team was met betrekking tot de voorgestelde verbeterpunten. Dit is een hefboom in de veranderbereidheid die we voor én tijdens de uit te zetten verbetertrajecten zullen gebruiken. In de terugkoppeling konden we ervaren dat deze zeer constructief en opbouwend werd gebracht door de mensen van Ameleo. Het voelde alsof alles wat we intrinsiek al wisten netjes op zijn plaats viel.”

En nu?

De voorgestelde verbetertrajecten focussen zich voornamelijk op 2 luiken: het uitwerken van een nieuw organigram inclusief bijhorende functiekaarten en het werken aan een verbeterde organisatie. In onderlinge afspraak wordt al snel gekozen om prioriteit te geven aan het organigram en bijhorende functiekaarten. Filip verduidelijkt nog; “Het uittekenen van onze vernieuwde organisatie gaat ons in de mogelijkheid zetten om  een bijkomende nieuwe collega aan te trekken zodat we als organisatie klaar zijn voor de toekomst”, besluit Filip.

Staat ook jouw organisatie voor groei- en/of veranderuitdagingen? Wil je net zoals AktiefInvest duidelijkheid brengen in de uitdagingen van jouw organisatie om vervolgens jouw organisatie klaar te maken en te versterken voor een stabiele en duurzame groei op lange(re) termijn? Of wil je meer weten over deze casus? Neem vandaag nog contact met ons op. We luisteren graag naar jouw verhaal en uitdagingen!

We delen graag onze inzichten om jouw kennis rond groei en verandering te verruimen.

Vragen?
Onze transitiecoaches staan voor je klaar.

Volg ons op LinkedIn
Diestsevest 32 bus 1a

3000 Leuven