Klantencase

Klantenverhaal Vandebos Bouw Alken

Vandebos Bouw in Alken nam Ameleo in de arm om een belangrijke groeistap te zetten als organisatie. Gedelegeerd bestuurder Krijn Henrotte geeft tekst en uitleg bij het recentelijk afgeronde traject.

Vandebos Bouw Alken: hoe je succesvol je strategie implementeert en operationaliseert

Vandebos is een vaste waarde sinds 1928!

Al meer dan 95 jaar realiseert Vandebos Bouwonderneming uitdagende bouwprojecten in Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Hun basis voor verdere groei? Een duurzame verbeterdynamiek en een geoptimaliseerde operationele beheerstructuur met als resultaat de betrokkenheid  en impact van individuele medewerkers én leidinggevenden te vergroten. Hier lees je waarom.  

Vandebos is sinds de oprichting door August Vandebos in 1928, constant in evolutie en heeft na de Tweede Wereldoorlog veel bekendheid verworden bij de heropbouw van Vlaanderen. “Vandebos is in de Vlaamse gemeenten nog altijd bekend voor de bouw van nieuwe kerken, die het vernield patrimonium vervingen. Tot vandaag prijken ze in tal van steden- en dorpspleinen.” vertelt Krijn. Bovendien timmerde Vandebos al lang vóór de omschakeling naar residentiële projectbouw en complexe renovaties in stedelijke omgevingen, zo’n 20 jaar geleden, ook al hard aan de weg door een strategische focus op de bouw van scholen, rusthuizen, etc.

“In vertrouwen samen (ver)bouwen” betekent dus niet alleen kwaliteit, hier en nu, maar zeker ook continuïteit over de lange termijn.

De uitdagingen van sterke groei

“De continuïteit van Vandebos naar de toekomst toe veilig stellen. Daar werken we al enkele jaren actief en gericht aan via strategische denkoefeningen,” begint gedelegeerd bestuurder Krijn Henrotte zijn verhaal. “Deze ingrepen hebben geleid tot de verbreding van werken en diensten en bijgevolg groeide onze organisatie doorheen de tijd heel sterk.”

Ondanks de uitgewerkte strategie, liep de organisatie tegen twee uitdagingen aan:

  1. De strategie vertalen en accenten implementeren en invlechten in de dagelijkse werking;
  2. Het functioneren van het nieuw gevormde managementteam op punt zetten.

“We merkten dat, hoewel de strategie op punt stond, we tijdens het werkjaar onvoldoende focus hielden. Daardoor werden projecten, acties en initiatieven na verloop van tijd een opsomming van hetgeen we niet hadden gedaan of geen tijd voor hadden,” vertelt Krijn. “Daarnaast bleek het herverdelen van rollen en verantwoordelijkheden en het optimaliseren van de managementstructuur aan de orde.”

Het proces: twee grote werven

“Het verandertraject bestond uit twee grote fases,” gaat Krijn verder. “Enerzijds wilden we onze visie en het strategisch plan laten leven in de hele organisatie. Het managementteam moest met andere woorden de visie eenduidig begrijpen en ook dezelfde accenten en prioriteiten uitdragen. In het begin was dit niet zo eenvoudig, maar na enkele werksessies onder begeleiding van Ameleo, groeide het team al snel naar elkaar toe door een gedeelde visie en ontstond de goesting om de daarop uitgetekende strategie samen uit te rollen. Het resultaat hebben we samengevat in een inspirerende poster, die we nu actief inzetten in onze communicatie en interne besluitvorming.  Zo triviaal als het lijkt zo belangrijk blijkt de poster als instrument bij de uitrol van onze strategie.”

“Anderzijds legden we de focus op het optimaliseren van de bestaande managementstructuur, informatieflow en het natuurlijk combineren van werken in én aan de onderneming. Het vlotter, vollediger en lean inrichten van overdracht-momenten in het end-to-end proces of bijvoorbeeld interne werkaanvragen (transport, logistiek, hal, tekeningen, calculatie …) kwamen daarbij aan bod en hebben vrijwel onmiddellijk voelbaar resultaat gebracht.”

“We voelden dat we stappen maakten als organisatie, maar de echte uitdaging lag vaak in het volharden. Het koste heel wat moeite, maar ondanks de drukte van het werk voor klanten, maakten we toch tijd om te bouwen aan een nieuwe structuur en tussendoor nieuwe dingen te leren. Het is dan heel fijn om Ameleo heel kortbij te hebben, waardoor we verplicht werden scherp te blijven. Dankzij hun nodige lef en tact hielden we ons aan onze planning en bijhorende engagementen.  Onze samenwerking zat eigenlijk al van bij het begin goed. Dankzij hun brede kennis en ervaring in verschillende sectoren, voelden ze snel aan waar de knelpunten en gevoeligheden lagen binnen ons bedrijf. Door de zaken snel en duidelijk te benoemen aan het begin van dit traject, ontstond er meteen wederzijds vertrouwen.”

De verbeterdynamiek als onderdeel van onze bedrijfscultuur

“Het vliegwiel is goed vertrokken, de verbeterdynamiek van onderuit is sterk aanwezig en maakt inmiddels ook deel uit van onze bedrijfscultuur,” bevestigt Krijn. “Er is een natuurlijke drive ontstaan in onze organisatie om verandering op eigen kracht te borgen. Die duurzame verbeterdynamiek maakt intussen deel uit van het DNA van ons bedrijf. Hierdoor is er bewustwording gecreëerd in de verschillende teams en worden problemen en oplossingen op tafel gegooid om samen tot concrete verbeteringen en effectieve bijsturingen te komen.”

De voordelen van een operationele beheerstructuur

“Dankzij de uitrol van een geoptimaliseerde operationele beheerstructuur wordt er meer verantwoordelijkheid gedelegeerd naar de (operationele) teams,” gaat Krijn verder. “Daardoor worden de verantwoordelijkheden nu op het juiste niveau gedragen en is de betrokkenheid en eigenaarschap van individuele medewerkers en leidinggevenden sterk gegroeid. Door een breder bewustzijn binnen deze operationele teams wordt bijvoorbeeld het facturatieproces beter gevoed doordat de vorderingsstaten sneller en stabieler doorstromen en de werkuren met meer zorg en regelmaat worden doorgeven. Het is fijn om te zien dat onze medewerkers nu sterker groeien in hun functie en rol omwille van hun stijgend gevoel van hun eigen waarde in het proces.”

“Daarnaast zijn we meer gaan meten en hebben we meer inzicht verworven in onze meetresultaten. Zo wordt onze werking geobjectiveerd en kunnen we meer focus leggen op de juiste dingen op het juiste moment. Denk maar aan de werking van onze werven. Doordat zowel project- als werfleiders op regelmatige basis concrete problemen en frustraties naar boven brengen – o.a. me de Smartphone App “Hoe was je dag” – kunnen ze samen met ondersteunende afdelingen hun rol beter opnemen om die opportuniteiten sneller en effectiever aan te pakken. ”

“Het begeleidingstraject kwam voor mij bovendien ook op het juiste moment. Door een bijkomend mandaat buiten het bedrijf, kan ik momenteel minder aanwezig zijn op het bedrijf. De geïmplementeerde operationele beheerstructuur maakt het mogelijk om het bedrijf goed te laten functioneren, onafhankelijk van mijn beschikbaarheid. De duidelijkheid rond zijn mandaat en de verbeterde werking van het managementteam helpt onze nieuwe operationeel manager – Renaat Vaesen – zich sneller te ontwikkelen en door te groeien in zijn nieuwe rol,” sluit Krijn af.

Staat ook jouw organisatie voor veranderuitdagingen?  

Wil je net zoals Vandebos Bouwonderneming je strategie succesvol implementeren in jouw organisatie? Wens je meer te weten over hoe een duurzame verbeterdynamiek en operationele beheerstructuur je daarbij kunnen helpen? Of wil je meer weten over deze casus?

Contacteer ons vandaag. We luisteren graag naar jouw verhaal en uitdagingen.

We delen graag onze inzichten om jouw kennis rond groei en verandering te verruimen.

Vragen?
Onze transitiecoaches staan voor je klaar.

Volg ons op LinkedIn
Diestsevest 32 bus 1a

3000 Leuven