Klantencase

BMS Groep: Samen op weg naar verdere groei

In de uitdagende en snel evoluerende KMO-wereld kan zelfs het meest succesvolle bedrijf af en toe te maken krijgen met groeipijnen. Dit geldt ook voor BMS Groep, een vooraanstaand multidisciplinair aannemingsbedrijf dat zich toelegt op diverse werkterreinen, waaronder omgevingsaanleg, beton- en rioleringswerken. Als onderneming die stevig groeide, stuitte BMS Groep op uitdagingen, die de verdere groei wat dreigde te bemoeilijken. In plaats  van tegen deze uitdagingen te vechten gingen de zaakvoerder openhartig in gesprek met hun netwerk en kwam snel een samenwerking met Ameleo tot stand.

Samenwerkingsproblemen in het licht van explosieve groei

Opgericht in 1978 door Theo Biesmans, kwam BMS Groep in 2016 in handen van de nieuwe zaakvoerders, David, Bertrand en Michiel. Onder hun gedreven leiding groeide het bedrijf van 20 naar meer dan 45 medewerkers en bouwde de onderneming structurele relaties op met externe partners. Maar met deze expansie kwamen ook uitdagingen naar boven. “De snel toenemende personeelsaantallen op diverse locaties brachten enkele knelpunten aan het licht,” legt Bertrand uit, een van de zaakvoerders. “Zelfs onze interne samenwerking begon hieronder te lijden.” Verschillen in visie, frustraties door overmatige betrokkenheid bij specifieke onderdelen van de dagelijkse operationele werking en bedrijfsvoering, en een gebrek aan afstemming en overleg veroorzaakten geregeld wrijvingen. Daarnaast werden cashflowproblemen zichtbaar door de snelle groei, wat leidde tot druk op facturering en vorderingen.

Het smeden van een gedeelde visie

“De noodzaak van meer structuur in ons bedrijf was evident,” gaat Bertrand verder. “In de eerste fase bleek dat vooral het ontbreken van een heldere en gedeelde visie rechtstreeks bijdroegen tot een onduidelijke strategie en werd de interne communicatie erg vertroebeld. Met de begeleiding van Ameleo hebben we consensus bereikt over onze toekomstvisie. Dit vormde het fundament om onze organisatie voor te bereiden op verdere groei in de komende jaren.”  Vandaag heeft BMS Groep een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar toekomstige groei, door een gezamenlijke visie en daaruit volgende strategie uit te werken en te omarmen. Deze gedeelde visie geeft de onderneming de leidinggevenden de ruimte om zich te richten op het optimaliseren van hun deel van de organisatie en processen,  en zich zodoende gericht voor te bereiden op verdere groei in de komende jaren.

Bertrand benadrukt: “Ondanks onze uiteenlopende persoonlijkheden slaagde Ameleo erin om op korte termijn alle drie de zaakvoerder terug op dezelfde lijn te krijgen én alles helder voor te bereiden richting de rest van de organisatie. Hun aanpak heeft ons verrast en we hebben veel geleerd uit dit proces.”

Klaar voor toekomstige groei

“Alhoewel ons traject nog pril is, zijn we vastbesloten om onze visie blijven uit te dragen en de gekozen strategie te implementeren. Ook is nu duidelijk geworden dat e dit niet alleen gaan doen, maar samen met alle medewerkers, partners en zelfs de klanten van BMS Groep.” Bertrand besluit met: “We hebben ook al heel concrete plannen om de focus nu te verleggen naar het optimaliseren van interne processen. We willen onze werkpunten identificeren en aanpakken, om verder uit te kunnen blinken in efficiëntie, kwaliteit en rendement.”

Een partner voor strategische begeleiding

“Op voorhand had ik nooit gedacht dat we in ons worstelen externe hulp konden inschakelen; het leek voor onszelf al een onoverkomelijk iets dus waarom zou een buitenstaander het licht wel kunnen zien? Maar het was een heel goede beslissing; Ameleo werkt zeer gericht, pragmatisch en vertaalt onze problematiek in mensentaal, waardoor het allemaal heel logisch overkomt”, geeft Bertrand nog mee.

Herken je in jouw bedrijf de behoefte aan een duidelijke toekomstvisie? Of kun je ondersteuning gebruiken bij het vormgeven en implementeren van jouw bedrijfsstrategie? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij staan klaar om te helpen, zowel bij het ontwikkelen van jouw visie als bij het uitwerken van een succesvolle strategie. Neem vandaag nog contact op voor een verkennend gesprek.

We delen graag onze inzichten om jouw kennis rond groei en verandering te verruimen.

Vragen?
Onze transitiecoaches staan voor je klaar.

Volg ons op LinkedIn
Diestsevest 32 bus 1a

3000 Leuven