Klantencase

ETIB nv. | Concrete House - Rust creëren na jarenlange sterke groei

ETIB nv. Concrete House in Olen nam Ameleo onder de arm om rust te brengen in en te werken aan de organisatie na een jarenlange sterke groei van het bedrijf.  CEO Steven Van Olmen en Commercieel verantwoordelijke Nele Colpaert geven tekst en uitleg bij het recentelijk afgeronde traject.

Concrete House : een vooraanstaand bouwbedrijf en marktleider

ETIB nv. Concrete House is sinds meer dat 25 jaar een vooraanstaand en innovatief bouwbedrijf én bovendien marktleider in de bouw van kelders in waterdicht beton. Vanuit die uitgebreide ervaring en een duidelijke toekomstvisie is het bedrijf sinds 2004 gestart met het bouwen van lage-energiewoningen in beton en de toepassing van innovatie en duurzame bouwmethodes en -technieken.

 

Een organisatie onder druk door sterke groei

“Rust creëren in de organisatie, daar willen we het komende jaar op inzetten! Door het succes van de voorbije jaren en de sterke groei moeten we erkennen dat we nu een antwoord moeten bieden op de eveneens groeiende uitdagingen op het vlak van organisatie en bedrijfscultuur. Ons huidig organisatiemodel en de bijhorende structuren komen stilaan onder druk te staan en het wordt tijd om een en ander te herbekijken en bij te sturen.”

“Vanuit deze vaststellingen zijn we met Ameleo in contact gekomen en hebben we met hem hierover het gesprek aangegaan”. We wilden immers tijdig actie nemen en hebben aan Ameleo gevraagd om mee te denken en een aanpak uit te werken, die inzicht geeft in de belangrijkste verbeteropportuniteiten én die de basis legt voor het nodige draagvlak voor verandering bij de medewerkers. Dit resulteerde al heel snel in een samenwerking en zo zijn we nauwelijks 2 weken na ons eerste contact al concreet aan de slag gegaan met een 360° verbeterscan.”

360° verbeterscan: aanpak

“De 360° verbeterscan is een door Ameleo ontwikkeld erg effectief hulpmiddel om zeer snel, efficiënt en laagdrempelig op zoek te gaan naar en inzicht te geven in de werkpunten en verbeteropportuniteiten in de organisatie, afdeling of team. De aanpak is er op gericht om mensen van bij de start aan het woord te laten en eigenaarschap te laten nemen over de uitkomst, waarbij speciale aandacht gegeven wordt aan het bouwen van wederzijds begrip voor de huidige situatie, de noodzaak voor verbeteren en draagvlak te creëren voor het nieuwe.”

“In een eerste fase hebben we een brede groep van medewerkers aan het woord gelaten. Zij konden een online bevraging invullen en zo aangeven wat er vandaag bij hen speelt, wat ze vandaag goed en minder goed vinden, waar ze momenteel tegenaan lopen of wat ze dagdagelijks ervaren binnen ons bedrijf. We zijn uiterst tevreden dat deze online bevraging door iedereen goed en volledig werd ingevuld binnen de opgegeven deadline. Voor ons is het belangrijk hen mee te nemen in dit denkproces om straks te kunnen steunen op hun engagement en draagvlak.”

“In een volgende fase werden een aantal medewerkers geïnterviewd waarin ze hun beeld van de organisatie met bijhorende werkpunten en verbeteropportuniteiten uitgebreid konden toelichten en bespreken met de mensen van Ameleo. Deze interviews hielpen om de resultaten van de online bevraging verder te duiden, te verdiepen en te concretiseren.”

“In een laatste deel hebben de mensen van Ameleo een hele dag in ons bedrijf meegelopen met de medewerkers van de verschillende afdelingen en teams met als doel zich een beeld te kunnen vormen van alle belangrijke schakels in het waarde-creatie-proces van ons bedrijf en om ook de tijd te nemen om diverse extra medewerkers kort aan te spreken.”

360° verbeterscan: resultaten

“Net voor het kerstverlof kregen we de terugkoppeling van de resultaten van de 360° verbeterscan. We waren blij vast te stellen dat er zeer constructief en opbouwend te werk is gegaan door zowel de eigen medewerkers als de mensen van Ameleo. We merkten veel respect, vertrouwen en er was ook voldoende aandacht voor het benoemen van de sterke punten van ons bedrijf.”

“Daarnaast was er uiteraard ook aandacht voor de uitdagingen van en aanbevelingen voor ons bedrijf. Opvallend hierbij was de enorm grote consensus, soms zelfs unanimiteit, binnen ons bedrijf over de resultaten en bijhorende aandachtspunten. Dat betekent dat er van bij de start al een grote veranderbereidheid én draagvlak is voor de uit te zetten verbetertrajecten.”

De verbetertrajecten focussen zich voornamelijk op het creëren van duidelijkheid in visie, doelstellingen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en opdrachten. Ook het ontwikkelen van een sterkere structuur en onderbouw is een prioritair verbetertraject, met als doel meer gericht te kunnen gaan managen en verbeteren binnen onze organisatie. Het opdoen van kennis en samen leren is een derde groot aandachtspunt, waarbij we de kennis uit de hoofden van onze medewerkers moeten halen en in een of meerdere ‘procesflow(s)’ moeten gieten met als doel samenwerking, afstemming en een organisatiebrede blik te bevorderen.”

Vervolg

“Op basis van de resultaten van de 360° verbeterscan kunnen we nu dus aan de slag met een aantal concrete verbeterwerven. In alle geval is het voor ons belangrijk dat deze verbeterwerven allemaal tot verandering leiden. Ons bedrijf moet er in de toekomst “anders” uitzien:

  • Iedereen moet gericht betrokken zijn en impact hebben op het geheel
  • Onze organisatie moet schaalbaar zijn en beter in staat zijn om te groeien “van binnenuit”
  • Er moet rust zijn en een algemeen gevoel heersen van “in controle zijn.”

“De resultaten van de 360° verbeterscan geven een solide basis om vervolgtrajecten te gaan aanpakken. Ze bevestigen op een goed onderbouwde en objectieve manier wat we zelf al aanvoelden binnen ons bedrijf. De goesting waarmee iedereen aan deze 360° verbeterscan meegedaan heeft, laat ons het beste verhopen voor het vervolg. Daar spreekt goesting en motivatie uit. Ook de grote mate van eensgezindheid over de resultaten van de scan is voor ons een zeer waardevolle vaststelling en geeft ons de kracht om te werken aan het versterken van de eigen organisatie, om rust en stabiliteit in de organisatie te brengen, wat noodzakelijk is als we onze beoogde kwaliteit willen blijven garanderen aan onze klanten en als we duurzaam willen blijven groeien op lange(re) termijn.”

Staat ook jouw organisatie voor groei-uitdagingen of optimalisatieplannen?  

Wil je net zoals Concrete House rust brengen in jouw organisatie en vooral jouw organisatie klaar maken en versterken voor een stabiele en duurzame groei op lange(re) termijn? Of wil je meer weten over deze casus? Contacteer ons vandaag. We luisteren graag naar jouw verhaal en uitdagingen.  

We delen graag onze inzichten om jouw kennis rond groei en verandering te verruimen.

Vragen?
Onze transitiecoaches staan voor je klaar.

Volg ons op LinkedIn
Diestsevest 32 bus 1a

3000 Leuven